Všeobecné podmínky kurzů a kroužků

Účast

 • Účast na kroužku se rezervuje přes on line přihlášení na webové stránce www.glezova.cz
 • Odesláním přihlášky zájemce souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
 • Klient má povinnost uhradit kurzovné před účastí na druhé lekci, jinak je jeho přihláška stornována. Odesláním přihlášky jsou všeobecné podmínky pro klienta závazné.
 • Klienty (účastník nebo jeho zákonný zástupce), kteří nemají přístup k počítači a nemohou se zaregistrovat, zaregistruje organizátor kurzu po předchozí e-mailové nebo telefonické dohodě. Pokud klient nedisponuje e-mailovou adresou, nebudou mu zasílány informace (například o zrušení lekce, změnách v rozvrhu apod.). Tyto informace nebudeme klientovi bez e-mailové adresy zasílat jiným způsobem. V našem systému bude zaregistrován jako klient bez e-mailu.
 • Zájemci se mohou přihlásit na kroužek i v průběhu jeho konání.
 • Pořadatelé kroužků si vyhrazují právo kurz neotevřít, pokud se nepřihlásí dostatečný počet zájemců.
 • Kroužky probíhají bez přítomnosti rodičů.

Platební podmínky

Po odeslání přihlášky je kroužek nutné uhradit před začátkem 2. lekce, jinak rezervace propadá. Úhrada = připsání na účet.

Číslo účtu: 2501921528/2010

Variabilní symbol je ID, které po přihlášení přijde na e-mail uvedený v přihlášce.

Cena kurzu: 600 Kč / 4 lekcí (1 blok).

Cena kroužku nezahrnuje žádné úrazové pojištění účastníků. Doporučujeme pro tento účel sjednat pojištění vlastní.

Po dohodě se zájemci mohou přihlásit na kroužek i v průběhu jeho konání.

Storno podmínky, odhlášení z aktivity

 • Pokud se účastník rozhodne dále kroužek nenavštěvovat po 2. lekci či později, nemá nárok na vrácení uhrazené částky. Vrácení peněz je možné pouze tehdy, pokud za sebe účastník najde náhradu.
 • Žádost o odhlášení z aktivity posílá klient e-mailem na adresu anna@glezova.cz. Odhlášení je platné pouze tehdy, potvrdí-li jej provozovatel písemně. Odhlášení jinou formou (telefonicky nebo prostřednictvím lektora) není možné.
 • Pokud v rámci konání kroužku není účastník schopen ze zdravotních důvodů v kroužku pokračovat, je možné po 2 a více po sobě jdoucích zameškaných lekcích na základě potvrzení lékaře převést poměrnou částku do dalšího bloku. Převést lze jen řádně omluvené lekce a po předchozí domluvě s provozovatelem. Převést lekce lze pouze v případě, že si klient zaplatí kroužek na další blok (doplatí si zbytek lekcí). Jednou převedené lekce nelze dále převádět do dalšího bloku.
 • Od smlouvy (přihlášky) je možné bezdůvodně odstoupit od chvíle objednávky do 1 dne před začátkem aktivity, na kterou je účastník přihlášen. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu anna@glezova.cz. V případě odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu budou uplatněny storno poplatky dle platebních podmínek. V případě nároku na vrácení financí za uhrazenou přihlášku budou finance vráceny na účet objednavatele do 31 kalendářních dnů

Omluvy a náhrady

 • Veškeré omluvy se provádějí na email: anna@glezova.cz, a to před začátkem dané lekce. Ve výjimečných situacích lze zavolat provozovateli a požádat ho o zastoupení v omluvě.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zameškané lekce účastníka kroužku.
 • Zpětné omlouvání lekcí není možné z žádných důvodů, neomluvené lekce propadají a nevzniká za ně nárok na náhradu.
 • Za zameškané lekce nevzniká finanční kompenzace.
 • Lekci je nutné omluvit před jejím začátkem.

Organizace služeb

 • Kroužek má předem daný minimální počet lekcí v bloku – 4 lekcí.
 • Dny, kdy lekce neprobíhají z důvodu svátku či prázdnin, nejsou v ceně kurzu započítány. O těchto dnech, kdy lekce neprobíhají, provozovatel účastníky včas informuje.
 • Vyhrazujeme si nárok na mimořádné zrušení lekce z důvodu nečekaných událostí (nemoc lektorů, překážky na straně pronajímatele prostor, vyšší moc atd.). Taková lekce bude nahrazena nebo kompenzována.
 • Na místo srazu, kde probíhají kroužky, je nutné dostavit se s dostatečným předstihem.
 • Dítě je nutné ihned po skončení kroužku vyzvednout na místě k tomu určeném. V případě, že si dítě nikdo nevyzvedne a nebude ani k zastižení na kontaktním telefonu, lektor po 30 minutách od ukončení kroužku kontaktuje Policii ČR.
 • Délka lekce je 60 minut /minimálně 45 minut přímé práce s dětmi, 15 minut vyhrazeno na přesuny v případě, že se lekce odehrává venku/.
 • S sebou na kroužek si každý přinese pití (doporučujeme označit lahev jménem), psací potřeby, blok či sešit určený přímo pro kroužek, oblečení, vhodnou obuv a přezůvky dovnitř i na ven, bavlněný šátek, případně další maličkosti, na kterých se domluví s lektorem předem.
 • Pořadatel neručí za cenné věci, které si s sebou účastníci přinesou.
 • Případné spory mezi poskytovatelem služeb a objednavatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, nebo lze spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určeném portálu.

Bezpečnostní a hygienická pravidla

Lektor přebírá odpovědnost za dítě pouze po dobu trvání lekce. Rodiče upřesní předem osoby, kterým může lektor dítě po lekci vydat.

Lekce se mohou účastnit pouze zdravé děti. Pokud by dítě vykazovalo před lekcí zjevné známky onemocnění, je lektor oprávněn zrušit dítěti lekci.

Do prostoru je zakázáno nosit předměty ze skla a potraviny, drogy či jiné toxické a nebezpečné předměty.

Ustanovení

Účastník kroužku nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, aby Pořadatel pořídil jeho fotografie nebo video na kurzech či akcích. Dále souhlasí s užitím pořízených fotografií nebo videa, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné). Souhlasí s tím, že fotografie nebo videa mohou být změněny, upraveny, použity jako součást díla (leták, klip) nebo může být použita pouze jejich část. Tyto fotografie či videa budou použity jen pro propagaci a podporu spolku. Fotografie nebudou poskytovány třetím osobám.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je od 25. 5. 2018 stanovena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Podrobné informace k souhlasům naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Jsem ráda, že jste projevili zájem

Zadejte svůj kontakt, brzy se Vám ozvu zpět.

* Povinné údaje